Hałas niskoczęstotliwościowy - przykład zbadanego spektrum