pomiary-akustyczne

Pomiarów wielkości emisji hałasu dokonujemy za pomocą zaawansowanego sprzętu i oprogramowania.