Analiza akustyczna

Zamów analizę akustyczną dla swojej inwestycji niezależnie od tego, czy obiekt został już oddany do użytku, czy nie. Sprawdzimy, jak oddziałuje na środowisko, określimy czy i jaki hałas emituje, a Ty będziesz mieć pewność, że Twoja inwestycja spełnia ustawy i normy wymagane przez Ministerstwo Środowiska.
Sprawdź, jaką analizę akustyczną możemy dla Ciebie wykonać

Sprawdzamy emisję hałasu obiektów

Skontroluj, czy Twoja inwestycja negatywnie oddziałuje na środowisko, dzięki naszej analizie akustycznej. Dowiesz się z niej m.in., jaki poziom hałasu emituje i czy mieści się on w przedziałach dopuszczonych przez Ministerstwo Środowiska. Za pomocą naszego wysokiej klasy oprogramowania Soundplan oraz mierników Svantek, które są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami, możemy przeanalizować każdą inwestycję — również taką, która już została dodana do użytku. Wszystkie analizy akustyczne wykonujemy na podstawie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska, są to m.in.:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219) wraz z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112) wraz z późn. zm.

Jakie analizy akustyczne wykonujemy?

1. Analiza akustyczna na etapie projektu budowlanego lub raportu środowiskowego

W przypadku inwestycji istotnie oddziałującej na środowisko konieczne jest wykonanie raportu oddziaływania na środowisko lub narzuconej przez urząd analizy oddziaływania na środowisko. Jesteśmy w stanie pomóc poprzez wykonanie odpowiedniego opracowania.

2. Analiza akustyczna hałasu przemysłowego i komunikacyjnego

Naszą specjalizacją są budynki użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, czy budynki mieszkaniowe. Wykonujemy też analizy dotyczące hałasu drogowego i kolejowego.

3. Projekty ekranów akustycznych i zabezpieczeń przeciwhałasowych

Jeżeli wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w otoczeniu inwestycji, wykonujemy również projekty zabezpieczeń przeciwhałasowych w celu ochrony środowiska.

4. Porealizacyjna analiza oddziaływania na środowisko

Celem takiej analizy jest określenie faktycznej emisji hałasu po powstaniu inwestycji. W zależności od poziomu tła akustycznego analizę porealizacyjną wykonuje się poprzez obliczenia lub pomiary hałasu.

Zamów analizę akustyczną

Zamów bezpłatną konsultację, żeby dopasować analizę akustyczną do swoich potrzeb

Dlaczego warto skorzystać z naszej analizy akustycznej?

Szukamy rozwiązań, a nie problemów

Nigdy nie pozostawiamy klienta bez pełnego obrazu sytuacji. Jeżeli trzeba, kontaktujemy się z urzędami i Ministerstwem, żeby tylko uzyskać potrzebne nam informacje lub interpretacje.

Optymalizujemy koszty

Nie jest w naszym interesie, żeby inwestor przepłacił za swoją inwestycję, dlatego też zawsze staramy się optymalizować kosztowo konieczne środki ochrony przed hałasem

Mamy doświadczoną kadrę

Dzięki wielu wykonanym analizom oraz kadrze akustyków z doświadczeniami m.in. z GIOŚ, czy IOŚ, możemy zapewnić, że nic nie umknie naszej uwadze, a wykonana analiza będzie spełniać wszystkie wymogi okreśolne w zleceniu i przepisach.

Jak wykonujemy analizę akustyczną?

1. Dostarczasz nam niezbędne dokumenty i informacje

Do rozpoczęcia analizy potrzebujemy:

  • projekt inwestycji z rozmieszczeniem źródeł hałasu,
  • parametry źródła hałasu (moc akustyczna),
  • czas pracy w odniesieniu do pory dziennej 06:00-22:00 oraz pory nocnej 22:00-06:00,
  • interpretacji urzędowej (pisemnej bądź w postaci miejscowego planu) o dopuszczalnych poziomach dźwięku na terenach chronionych akustycznie dookoła.

Jeżeli nie jesteś w stanie dostarczyć nam kompletu informacji, poinformuj nas o tym od razu przy wysłaniu zapytania, zaproponujemy inne rozwiązanie.

2. Wykonujemy analizę i proponujemy ewentualne zabezpieczenia przeciwhałasowe

Gdy wynik analizy okazuje się się negatywny i zacgodzi konieczność zastosowania ekranów akustycznych oraz innych środków ochrony przed hałasem, ustalamy z klientem ich lokalizację oraz zakres, w celu koordynacji z pozostałymi branżami biorącymi udział w tworzeniu projektu inwestycji.

3. Otrzymujesz gotową analizę akustyczną

Po wykonaniu obliczeń z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwhałasowych przekazujemy gotową analizę.

Zamów analizę akustyczną

Skontaktuj się z nami, żeby dopasować analizę akustyczną do swoich potrzeb

Jakiej analizy akustycznej potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami, żeby dopasować analizę akustyczną do swoich potrzeb. Zostaw nam swój numer, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego.

Nie znalazłeś na tej stronie usługi, której szukasz?

Sprawdź nasze pozostałe usługi, takie jak: pomiary akustyczne, operaty akustyczne lub projekty akustyczne.

Dane firmy

Falcon Acoustics Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3

04-394 Warszawa

NIP: 821-258-33-29

Adres biura Warszawa

ul. Biskupia 12

04-216 Warszawa

Adres biura Poznań

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.18

60-782 Poznań

 

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Akustycznego