Operaty akustyczne i symulacje

Przez pojęcie operatu akustycznego rozumiemy pełne opracowania zawierające w sobie analizę projektu, lub gotowego budynku, nierzadko wykonanie pomiarów akustycznych oraz zaproponowanie zmian, mających na celu poprawienie warunków akustycznych w analizowanej sytuacji. W poniższym artykule skupimy się na rodzajach opracowań, które możemy dla Ciebie wykonać.
Sprawdź, jakie operaty akustyczne możemy dla Ciebie wykonać

Jakie rozróżniamy operaty akustyczne?

Zajmujemy się przede wszystkim operatami związanymi z akustyką architektoniczną, a zatem:

  • analizami projektów budowlanych i wykonawczych na etapie projektowania inwestycji lub propozycją wytycznych akustycznych jeszcze na wstępnym etapie projektu architektonicznego, pod kątem spełnienia norm,
  • symulacjami akustycznymi wnętrz,
  • projektami i symulacjami izolacji akustycznej istniejących ścian,
  • analizą hałasu od urządzeń technicznych przy elewacjach chronionych budynków w środowisku.

Operaty akustyczne, ze względu na swoją różnorodność, wymagają odrębnych narzędzi, a ich specyfika jest zupełnie inna. W kolejnych rozdziałach opiszemy poszczególne rodzaje wykonywanych przez nas operatów.

Operaty akustyczne projektów architektonicznych

Na początku współpracy musimy zawsze ustalić, jaki ma być dokładnie zakres przeprowadzonych prac oraz termin ich oddania. W przypadku krótkich terminów, często zakładamy od razu pracę etapami, tzn. przesłanie kolejnych części opracowania zaraz po wykonaniu. Daje to biurom architektonicznym więcej czasu na wprowadzenie konkretnych zmian.

1. Analiza hałasu zewnętrznego komunikacyjnego lub przemysłowego w celu obliczenia wymagań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych.

Często na tym etapie potrzebne jest wykonanie pomiarów akustycznych, jednak dzięki nowelizacji normy PN-B-02151-3:2015 możliwe jest obliczanie miarodajnego poziomu dźwięku na podstawie map akustycznych. W obu przypadkach należy obliczyć, w jaki sposób budynek będzie ekranował dźwięk oraz jak otoczenie wpłynie na poziom dźwięku przy elewacji. Wymagane jest zatem zrobienie dodatkowej analizy akustycznej hałasu w środowisku, celem obliczenia hałasu na każdej z elewacji oraz na każdej kondygnacji oddzielnie.

2. Analiza izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych.

Jej celem jest dobranie odpowiedniej izolacyjności okien oraz fasady do hałasu panującego na zewnątrz. Obliczeń dokonujemy zazwyczaj dla każdego pomieszczenia oddzielnie, aby zachowany był wymagany poziom dźwięku w każdym wydzielonym pomieszczeniu. Otrzymane wyniki przedstawiamy w formie tabelarycznej, łatwej do uzupełnienia w projekcie.

3. Dobranie rodzaju ścian wewnętrznych do wymagań normy.

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, niż w przypadku ścian zewnętrznych, ponieważ w przypadku takich obliczeń, wymagane jest dodatkowo sprawdzenie przenoszenia bocznego. Z tego powodu często okazuje się, że np. zastosowanie zabudowy g-k w danym miejscu może być kompletnie niemożliwe. Może się również okazać, że wstępnie planowane drzwi szklane nie będą miały racji bytu, a ściana między biurem a łazienką musi być grubsza, bo ściana działowa z korytarzem będzie cienka, a przez przenoszenie boczne z daną ścianą można stracić nawet do 10 dB…

Wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej, odpowiadającego laboratoryjnie zmierzonej izolacyjności, najczęściej uzyskujemy na podstawie danych producenta. W przypadku braku takich danych lub nietypowej zabudowy, dysponujemy oprogramowaniem, pozwalającym na precyzyjne obliczenia izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki temu możemy obliczyć izolacyjność akustyczną np. nietypowej zabudowy szklanej, czy ściany murowanej z okładziną z suchej zabudowy.

4. Hałas od planowanej inwestycji w odniesieniu do budynków obok.

Punkt ten jest szczególnie ważny w przypadku, gdy planowane jest ustawienie urządzeń technicznych na dachu. Wentylacja mechaniczna potrafi być uciążliwa dla mieszkańców pobliskich budynków, szczególnie w nocy. Z tego powodu, należy tak dobrać urządzenia, lub zabezpieczenia przed hałasem, aby poziomy dźwięku wokół budynku były niższe, niż dopuszczalne przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów dźwięku.

Wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej, odpowiadającego laboratoryjnie zmierzonej izolacyjności, najczęściej uzyskujemy na podstawie danych producenta. W przypadku braku takich danych lub nietypowej zabudowy, dysponujemy oprogramowaniem, pozwalającym na precyzyjne obliczenia izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki temu możemy obliczyć izolacyjność akustyczną np. nietypowej zabudowy szklanej, czy ściany murowanej z okładziną z suchej zabudowy.

5. Czas pogłosu lub zrozumiałość mowy wewnątrz pomieszczeń

Ochrona przed hałasem pogłosowym, stała się obowiązkowym elementem projektu od 1 stycznia 2018r. Z tego powodu, wykonujemy nie tylko skomplikowane symulacje akustyczne, które opiszemy w dalszej części artykuły, ale w przypadku pomieszczeń mniej wymagających akustycznie, np. klatek schodowych, wykonujemy proste obliczenia, niewymagające dużych nakładów pracy.

Zamów operat akustyczny

Skontaktuj się z nami, żeby dopasować analizę akustyczną do swoich potrzeb.

Symulacje akustyczne wnętrz

W wielu przypadkach proste obliczenia czasu pogłosu będą niewystarczające w procesie kształtowania akustyki wnętrza. Istnieje mnóstwo innych parametrów, takich, jak STI, C50, C80, IACC itd., które opisują akustykę pomieszczenia znacznie dokładniej, niż tylko czas pogłosu. Na tej podstawie można uzyskać dokładne informacje na temat warunków akustycznych panujących w pomieszczeniu, a co więcej, umożliwiamy odsłuchanie auralizacji dźwięku w pomieszczeniu. Jak to działa?
Wybieramy plik dźwiękowy do auralizacji. W zależności od rodzaju pomieszczenia, może być to mowa ludzka, dźwięk gry na danym instrumencie, czy zwykły utwór muzyczny. Następnie, po wykonaniu modelu akustycznego, możemy wysłać plik z „nagraniem” brzmienia pliku w danym punkcie pomieszczenia, bądź zaprosić na prezentację i umożliwić wirtualny spacer po pomieszczeniu z odsłuchem na żywo. Opcja ta działa bardzo pozytywnie na jakość współpracy architekta z akustykiem oraz jest cenioną wartością dodaną dla inwestora. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na naszego bloga, m.in. do tego artykułu.
Symulacja akustyczna staje się niezbędnym elementem projektu w przypadku pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej. Wyniki obliczeń przedstawiamy, jako operaty akustyczne, z dokładnym opisem procesu przebiegu symulacji. Do takich pomieszczeń należą m.in. audytoria słowne, sale koncertowe, sale wielofunkcyjne np. przy szkołach, czy w ośrodkach kultury. Obliczenia czasu pogłosu na podstawie wzoru Sabine’a są niewystarczające do określenia, czy akustyka w danym pomieszczeniu jest poprawna, czy też nie. W wielu przypadkach, parametry takie jak STI są znacznie ważniejsze, niż czas pogłosu. Sytuacja dotyczy np. biur open space, czy audytoriów słownych.

Obliczenia w programie ponadto pozwalają na uzyskanie informacji o wadach akustycznych wnętrza, innych niż niewłaściwy czas pogłosu. Dzięki tego rodzaju analizom możemy dowiedzieć się np. o istnieniu flutter echo w pomieszczeniu lub o nierównomiernym rozłożeniu poziomu SPL (rys. 2), wynikającego ze złego rozmieszczenia głośników lub z niewłaściwego kształtu pomieszczenia.

Symulacje akustyczne izolacyjności

Oprogramowanie, z którego korzystamy pozwala na obliczenia izolacyjności akustycznej na dźwięki powietrzne wielowarstwowych konstrukcji ścian lekkich na stelażu różnego rodzaju lub bez stelażu, ścian masywnych, zestawów szklanych oraz przegród porowatych, izolacyjności akustycznej na dźwięki uderzeniowe, a nawet poziomu dźwięku kropel uderzających w dach.

Symulacje mogą być potrzebne w wielu przypadkach, gdy nie ma możliwości odczytania wskaźnika izolacyjności akustycznej z danych producenta. Sprawdzają się one np. w przypadku nietypowej zabudowy lekkiej albo ścian o wysokiej izolacyjności, np. ściana murowana + sucha zabudowa, jako dodatkowa izolacja akustyczna i termiczna. Na podstawie tego typu obliczeń można uzyskać wskaźnik izolacyjności właściwej, a więc badany laboratoryjnie. Jest on bardzo potrzeby do wykonania m.in. operatu akustycznego planowanej inwestycji, ponieważ stanowi on wartość wyjściową do dalszych obliczeń izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej ze wskaźnikiem widmowym, a więc parametru, który używany jest do oceny izolacyjności w normie PN-B-02151-3.

Obliczenia poziomu dźwięku uderzeniowego są bardzo przydatne, nawet w typowych sytuacjach, jak wylewka na styropianie. Wypadkowa izolacyjność akustyczna takiego układu zależy od gęstości betonu, styropianu oraz masy i grubości stropu. Może się zatem okazać, że typowa wylewka 5cm na 5cm styropianu przy jednej gęstości materiału będzie spełniać normy, a przy innej już nie. Z tego powodu, tak ważne jest sprawdzenie każdej nowej konstrukcji, której izolacyjność akustyczna nie jest w żaden sposób udokumentowana lub jest w jakiś sposób nietypowa. Nie warto ryzykować niedostatecznej izolacyjności, bo nawet 1 dB poniżej normy może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.

Zamów operat akustyczny

Zamów bezpłatną konsultację, żeby dopasować analizę akustyczną do swoich potrzeb.

Symulacje akustyczne hałasu zewnętrznego

Istnieje wiele sytuacji, w których symulacje hałasu w środowisku są konieczne. Takim przypadkiem jest np. wykonany projekt przebudowy układu wentylacji mechanicznej na dachu lub nowy projekt planowanego budynku. Symulacja akustyczna staje się konieczna również w przypadku oceny hałasu zewnętrznego, w celu odpowiedniego doboru izolacyjności okien. Z powodu autoekranowania budynku, hałas na każdej elewacji będzie inny. Odczytanie zatem poziomu dźwięku z map akustycznych jest niewystarczające. Hałas musi zostać obliczony niezależnie dla każdej elewacji oraz dla każdej kondygnacji na danej elewacji.

Podsumowanie

Operaty akustyczne i symulacje to bardzo szerokie pojęcie, które dotyczy różnych dziedzin akustyki. Do każdego rodzaju operatów akustycznych wykorzystuje się inne narzędzia, dlatego tak ważne jest, aby już na etapie wstępnej rozmowy sprecyzować dokładnie zakres koniecznych prac. Jeżeli u ciebie występuje któryś z wyżej opisanych problemów, to skontaktuj się z nami.

Jakiej analizy akustycznej potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami, żeby dopasować analizę akustyczną do swoich potrzeb. Zostaw nam swój numer, a my skontaktujemy się z Tobą najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego.

Dane firmy

Falcon Acoustics Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3

04-394 Warszawa

NIP: 821-258-33-29

Adres biura Warszawa

ul. Biskupia 12

04-216 Warszawa

Adres biura Poznań

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.18

60-782 Poznań

 

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Akustycznego