Krzywa Schultza. Czyli dlaczego nie trzeba mieć ubytku słuchu, żeby móc mieszkać przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

Istnieje całe mnóstwo badań opisujących, jak bardzo przeszkadza nam hałas w codziennym funkcjonowaniu. Poruszałem podobny temat dotyczący hałasu w szkole. Tym razem opiszę Wam jak przeszkadza nam hałas zewnętrzny.
Pewnie zauważyłeś, że ludzie mają różny próg tolerancji dla hałasu. Zawsze zastanawiałem się, jak mogą żyć ludzie w centrach dużych miast. Według protalu Mapa akustyczna m. st. Warszawy, poziom dzienno-nocny poziomu dźwięku przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie wynosi ponad 75 dBA (kolor niebieski na rys. 1), na wyższe wartości niestety zabrakło skali…
hałas drogowy w warszawie - mapa akustyczna
Rys.1 Fragment mapy akustycznej miasta stołecznego Warszawy
Ja osobiście należę raczej do osób, które nie czują się komfortowo w hałasie. Okazuje się jednak, że mieszkanie przy głównych ulicach miast jest znośne nie tylko dla osób z ubytkiem słuchu, ale również dla zwykłych zjadaczy chleba. W 1978r. Schultz [1] opublikował zależność między odsetkiem ludności uskarżającej się na dużą dokuczliwość hałasu drogowego, lotniczego i kolejowego, a odpowiadającym dzienno-nocnym poziomem dźwięku A.
hałas drogowy, kolejowy i lotniczy - krzywa schultza
Rys.1 Krzywa Schultza [2]

Zapoznaj się z naszą ofertą

Masz problem związany z hałasem? Jesteśmy w stanie Ci pomóc

Hałas hałasowi nierówny

W związku z prowadzonymi badaniami na temat uciążliwości poszczególnych hałasów, stwierdzono, że odczucie dokuczliwości hałasu drogowego, kolejowego oraz lotniczego nie są sobie równe. Każdy hałas ma nieco inne widmo i charakterystykę czasową. Najbardziej przeszkadzającym hałasem jest hałas lotniczy, natomiast najmniej – kolejowy. Dlatego też w kolejnych badaniach starano się opracować krzywe dotyczące każdego z rodzajów hałasu oddzielnie, na podstawie większej ilości danych.

Badania te w dużej mierze potwierdziły skuteczność zastosowania krzywej Schultza. Okazało się, że w wyniku niewielkiej rozbieżności późniejszych badań (zależnie od zastosowanej metody) otrzymane krzywe były nieco wyżej, bądź nieco niżej umieszczone na wykresie, niż zostało to przedstawione na krzywej Schultza, co pomimo jej ogólnego charakteru, potwierdza zasadność stosowania tej zależności. Krzywa ta stała się na tyle istotna, że została nawet dołączona jako informacja do normy ISO 1996-1 [2].

Wracając do mapy akustycznej – przy założeniu, że hałas drogowy dzienno-nocny przy naszym oknie wynosi ok 75 dBA, jedynie dla ok. 40% społeczeństwa hałas drogowy na takim poziomie będzie wydawał się bardzo przeszkadzający. Reszta ludzi nie będzie miała problemów z zaśnięciem, czy normalnym funkcjonowaniem. Jak widać, istnieje dość duża rozbieżność między postrzeganym hałasem. Coś, co dla innych jest nieprzyjemne i trudne do zniesienia, dla innych może wcale takie nie być. Pamiętajmy o tym, zanim zaczniemy wysyłać znajomych mieszkających w centrum miasta na badania audiometryczne. ☺

Źródła:

  • Schultz T.J. Synthesis of social surveys on noise annoyance J. Acoust. Soc. Am., 64(2), 1978, pp.337-405
  • PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis, pomiary I ocena hałasu środowiskowego. Część 1: Wielkości i podstawowe procedury oceny

Dane firmy

Falcon Acoustics Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3

04-394 Warszawa

NIP: 821-258-33-29

Adres biura

ul. Biskupia 12

04-216 Warszawa