Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wraz z pracownią architektoniczną 4M Architekci Magdalena Kużela, prowadził projekt przebudowy budynku przy ul. Belwederskiej w Warszawie z funkcji hotelowej na funkcję biurowo-konferencyjną. Część obecnej jadalni ma zostać wyburzona, a w jej miejscu powstanie centrum konferencyjne dla ok. 150 osób. W sali przewiduje się zastosowanie nagłośnienia. Naszą rolą było dopasowanie warunków akustycznych centrum konferencyjnego do wymagań tego typu pomieszczeń.

Centrum konferencyjne będzie się składać z dwóch pomieszczeń – głównej sali konferencyjnej oraz sali seminaryjnej, będącej jednocześnie przedsionkiem do sali konferencyjnej. W założeniu oba te pomieszczenia mogą działać jednocześnie lub osobno, dlatego istotne było uzyskanie dobrych warunków akustycznych dla obu przestrzeni, przy drzwiach otwartych i zamkniętych.

Według obowiązującej normy PN-B-02151-4:2015, dla projektowanej kubatury sali, czas pogłosu nie powinien przekroczyć T = 1,0 s. Jednakże na podstawie danych literaturowych uznaliśmy, że projektowy czas pogłosu dla sali konferencyjnej z wykorzystaniem nagłośnienia powinien wynosić T = 0,47 s przy zachowaniu równomiernego rozkładu w paśmie częstotliwości.

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Rys. 1 Wykres czasu pogłosu przed i po zastosowaniu adaptacji akustycznej

Kluczowym parametrem jednak był wskaźnik zrozumiałości mowy STI. Główną funkcją pomieszczenia był przekaz słowny, więc chcieliśmy uzyskać możliwie wysoką zrozumiałość mowy. Celem minimalnym było osiągnięcie STI = 0,6 z nagłośnieniem w każdym punkcie widowni z wykorzystaniem nagłośnienia.

Jednym z ważnych założeń było dodanie na tyle dużej chłonności akustycznej do sali seminaryjnej (przedsionka), żeby opóźniony dźwięk nie wracał do sali głównej, a jednocześnie sala dawała dobre właściwości dotyczące komunikacji słownej. W sali głównej posłużono się m.in. lamelami drewnianymi z pustką powietrzną wypełnioną wełną mineralną, czy sufitem podwieszanym wykonanym z płyty z wełny mineralnej i gładkiego tynku akustycznego (np. Ecophon Fade lub równoważny). W sali seminaryjnej postawiono natomiast na baffle akustyczne z perforacją, np. SLIMLINE oraz panele ścienne, np. Ecophon Akusto Wall. Podjęliśmy się również zmiany lokalizacji i kąta nachylenia głośników w celu uzyskania maksymalnie dobrego parametru STI.

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Rys. 2 Mapa rozkładu współczynnika zrozumiałości mowy STI w modelu wykonanym w programie CATT Acoustic

Dzięki powyższym zabiegom osiągnięto wartości czasu pogłosu T = 0,52s co dało bardzo zbliżony wynik do zamierzonego. Również zrozumiałość mowy na obszarze całej widowni znacznie przekracza zamierzone STI = 0,6. W części przedsionka udało się także osiągnąć wartości STI > 0.6 na całej powierzchni pomieszczenia.

Dane firmy

Falcon Acoustics Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3

04-394 Warszawa

NIP: 821-258-33-29

Adres biura Warszawa

ul. Biskupia 12

04-216 Warszawa

Adres biura Poznań

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.18

60-782 Poznań

 

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Akustycznego