Pomiar czasu pogłosu - krzywa zaniku

Pomiar czasu pogłosu – krzywa zaniku