Wartości czasu pogłosu dla różnego rodzaju produkcji dźwiękowej