Wyzwanie

Gdy deweloper Karmar S.A. stanął przed problemem nadmiernego hałasu w jednym z nowo wybudowanych kompleksów mieszkalnych przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu, podjęliśmy wyzwanie, aby przywrócić spokój i komfort ich życia mieszkańców. Źródłem hałasu były wentylatory bytowe garażu, zlokalizowane  na dachu budynku mieszkalnego. Poza wykonaniem pomiarów akustycznych, naszym celem było zlokalizowanie problemu oraz sugestia rozwiązania.

Tło problemu

Problem z hałasem wentylacji bytowej sięga 2019 roku, kiedy zostały wykonane pierwsze pomiary hałasu w lokalu mieszkalnym. Pomiary wykazały dość istotne przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku. Badania w późniejszym czasie były kilkukrotnie powtarzane, ale żadna firma w ramach raportu nie zaproponowała skutecznego rozwiązania problemu.

Wykonane badania

W ramach naszych pomiarów wykonaliśmy badania poziomu dźwięku w lokalu mieszkalnym, na dachu oraz izolacyjności akustycznej stropodachu. Celem badań było ustalenie, czy hałas może się przenosić dźwiękami materiałowymi, czy też powietrznymi oraz znalezienie rozwiązania problemu.
wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium
Rys.1 Zdjęcie wykonanie podczas pomiarów hałasu w lokalu mieszkalnym
wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium
Rys.2 Zdjęcie wentylatorów bytowych garażu
Na podstawie wykonanych pomiarów hałasu wewnętrznego ustalono, że hałas w lokalu, w najbardziej niekorzystnym punkcie ma wartość  LAeq,wew,zmierzone = 48 dB. Dodatkowo, niestety okazało się, że hałas jest bardzo tonalny, z wybijającą się częstotliwością f = 315 Hz. Wynik pomiaru izolacyjności nie wskazywał jednak żadnego spadku izolacyjności w powyższym paśmie, uzyskując wynik pomiaru R’A1 = 54 dB, a pomiar poziomu dźwięku na dachu dał wartość LAeq = 84 dB. Nie wykazywał on jednak żadnej tonalności. Po odjęciu wartości hałasu na dachu oraz izolacyjności akustycznej, można stwierdzić, że oczekiwany poziom dźwięku w pomieszczeniu wyniesie ok. LAeq,wew,obliczone = 30 dB, co przedstawiono na rysunku poniżej.
wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium
Rys. 3 Wykres przedstawiający poziom ciśnienia akustycznego zmierzonego w pomieszczeniu chronionym oraz obliczonego na podstawie zmierzonego poziomu hałasu na dachu oraz izolacyjności stropodachu
Tak duża różnica między wartością zmierzoną, a obliczoną wskazuje jasno na przenoszenie się hałasu drogą materiałową. Naszym celem stało się zatem ustalenie ścieżki przenoszenia hałasu z wentylatorów do mieszkania.

Znalezienie problemu

Zasadniczo w grę wchodziły 2 możliwości :

  • niepoprawnie dobrane wibroizolatory pod urządzenia,
  • brak izolacji elastycznej kanału i połączenia kanału z urządzeniem.

Niestety nie otrzymaliśmy dokładnej karty doborowej wibroizolatorów, ani nie otrzymaliśmy od Zamawiającego informacji o łączeniu urządzeń z kanałem wentylacyjnym. Na podstawie oceny organoleptycznej ustalono, że stropodach pod urządzeniem oraz kanał za urządzeniem drżą podczas pracy urządzenia. Wytyczne obejmowały zatem szereg czynności, które mogą zmniejszyć poziom dźwięku, przenoszony drogą materiałową, choć sprawdzenie doboru wibroizolatorów było zasugerowane jako najistotniejsze.

Rozwiązanie problemu

Klient, na podstawie naszych wytycznych zweryfikował dobór wibroizolatorów. Okazało się, że wibroizolatory zostały niepoprawnie dobrane do danego urządzenia, co w efekcie wzmocniło pasmo częstotliwości 315 Hz. Zamieniono zatem wibroizolatory kołpakowe KA-50-P1 na wibroizolatory sprężynowe ISOTOP FP/K/KTL 5-6. Pomiary powykonawcze wykazały spełnienie wymagań normy PN-B-02151-2:1987, osiągając wartość LAeq   = 30 dB.
wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Poziom hałasu w pomieszczeniu: LAeq = 48 dB

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Poziom hałasu w pomieszczeniu: LAeq = 30 dB

Rys. 4 Zdjęcie pokazujące posadowienie urządzenia przed zamianą wibroizolacji (po lewej) oraz po (po prawej)

Wnioski

Po raz kolejny przekonujemy się, że odpowiednio dobrane rozwiązania wibroizolacyjne na etapie projektu pozwalają oszczędzić bardzo dużo czasu, problemów oraz kosztów przy rozwiązaniu problemu post factum. Odpowiednie zabezpieczenie urządzenia wcale nie jest kosztowne (1 wibroizolator kosztuje kilkaset złotych), dlatego warto pomyśleć o tym już na etapie projektu i doboru urządzeń.

Kolejnym wnioskiem jest to, że sposób badań jest bardzo istotny w toku analizy. Dopiero wykonanie pełnego zestawu badań dało nam jasne wskazanie na to, co może być przyczyną. Sam pomiar jednoliczbowego poziomu dźwięku w pomieszczeniu chronionym zazwyczaj jest niewystarczające do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat potencjalnych rozwiązań problemu.

 

 

A co sądzi o współpracy z nami klient?

Falcon Accoustics jest bardzo profesjonalnym i rzetelnym wykonawcą. Na zlecenie naszej firmy wykonała badania akustyczne w mieszkaniu i jednoznacznie wskazała źródło generowanego hałasu. Nasza firma borykała się z tym problemem przez parę lat, a współpraca z Falcon Accoustics pozwoliła skutecznie rozwiązać problem. Nienaganny kontakt, pełen profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania, to jest to co cechuje firmę Falcon Acoustics.

Wojciech Baran

after salesdepartment engineer

Dane firmy

Falcon Acoustics Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3

04-394 Warszawa

NIP: 821-258-33-29

Adres biura Warszawa

ul. Biskupia 12

04-216 Warszawa

Adres biura Poznań

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.18

60-782 Poznań

 

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Akustycznego