Zaufali nam między innymi

Wybrane realizacje

Operaty akustyczne budynków użyteczności publicznej

Varso Tower w Warszawie

W ramach opracowania wykonano pomiary izolacyjności wzdłużnej fasady szklanej oraz wykonano projekt izolacji akustycznej między wybranymi pomieszczeniami w budynku  Operat wykonano na zlecenie HB Reavis.

Widok Towers w Warszawie

Operat akustyczny został wykonany w zakresie izolacyjności przegród wewnętrznych oraz akustyki wnętrz dla przestrzeni wynajmowanej przez Urząd m.st. Warszawy. Projekt wykonany na zlecenie S+B Plan & Bau Warschau sp. z o.o. W zakres naszych prac wchodził model wynajmowanych przestrzeni w programie Acoubat, obliczenia akustyki wnętrz w programie CATT Acoustic oraz pomiary in situ akustyki w strefie biura pokazowego open space, jak również izolacyjności akustycznej wybranych przegród po ich wybudowaniu.

Szkoła podstawowa przy ul. Świderskiej w Warszawie 

Operat akustyczny wykonany w zakresie izolacyjności przegród wewnętrznych, zewnętrznych oraz akustyki wnętrz. Projekt wykonany na zlecenie pracowni projektowej Piotr Bujnowski Architekt. W zakres naszych prac wchodził model pomieszczenia hallu w programie CATT Acoustic, dobór izolacyjności przegród zewnętrznych, analiza akustyczna oddziaływania na środowisko oraz obliczenia izolacyjności przegród wewnętrznych.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie

Operat akustyczny wykonany w zakresie izolacyjności przegród wewnętrznych, zewnętrznych oraz akustyki wnętrz. Projekt wykonany na zlecenie pracowni projektowej Tremend sp. z o.o. W zakres naszych prac wchodził model pomieszczenia hallu w programie CATT Acoustic, dobór izolacyjności fasady i okien oraz obliczenia izolacyjności przegród wewnętrznych.

Intraco Prime w Warszawie

Operat akustyczny wykonany na zlecenie Polski Holding Nieruchomości S.A. Operat dotyczył weryfikacji przyjętej w projekcie izolacyjności szklanej fasady. W zakres naszych prac wchodził model hałasu w programie Soundplan na podstawie własnych pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu, jak również obliczenia izolacyjności przegród zewnętrznych, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015, w odniesieniu do wykonanego wcześniej operatu akustycznego.

Hotel Hampton by Hilton w Swarzędzu

Celem operatu było kompleksowe zaprojektowanie akustyki przegród wewnętrznych, zewnętrznych, wykonanie analizy oddziaływania na środowisko oraz projektu akustyki wnętrz. W zakres prac wchodził też nadzór autorski nad budową. Wszystkie opracowania wykonano według polskich norm oraz wytycznych sieci Hilton. Zlecenie wykonano dla Clip Hotel sp. z o.o.

Szkoła podstawowa w Józefosławiu

Celem niniejszego operatu było sprawdzenie aktualnych warunków oraz zaprojektowanie poprawnej akustyki wnętrz szkoły podstawowej przy ul. Kameralnej w Józefosławiu. W zakres opracowania wchodziły pomiary akustyczne wnętrza szkoły, modele w programie CATT Acoustic hali, sal lekcyjnych oraz korytarzy, jak również propozycja adaptacji akustycznej. Opracowanie wykonano na zlecenie miasta Piaseczno.

Operaty akustyczne budynków mieszkaniowych

Nova Sfera przy ul. Marywilskiej w Warszawie

Operat wibroakustyczny wykonany na zlecenie Victoria Dom S.A. oraz KUL Architekci sp. z o.o. w zakresie projektu wykonawczego. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych, analizy dynamicznej budynków oraz izolacyjności przegród wewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził pomiar natężenia ruchu, drgań w gruncie oraz hałasu zewnętrznego w zakresie hałasu kolejowego i drogowego, jak również model hałasu w programie Soundplan oraz obliczenia izolacyjności, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015. Operat był przedmiotem uzgodnień z PKP PLK S.A.

Młoda Białołęka przy ul. Geodezyjnej w Warszawie etap 1 i 2

Operat akustyczny wykonany na zlecenie Polski Holding Nieruchomości S.A. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził model hałasu w programie Soundplan na podstawie własnych pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu, jak również obliczenia izolacyjności przegród zewnętrznych, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015.

Osiedle Novo w Józefosławiu, przy ul. Wenus/Jutrzenki

Operat akustyczny wykonany na zlecenie pracowni ZOA Architekci sp. z o.o. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził pomiar natężenia ruchu oraz hałasu zewnętrznego w zakresie hałasu drogowego i lotniczego, model hałasu w programie Soundplan oraz obliczenia izolacyjności, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015.

Insta 21 przy ul.Instalatorów w Warszawie

W zakres operatu wibroakustycznego wchodził pomiar hałasu oraz wibracji w gruncie, analiza MES budynku, symulacja hałasu na elewacji budynku w programie Soundplan oraz dobór izolacji stolarki okiennej. Zleceniodawcą była pracownia 22 Architekci, a Inwestorem Polski Holding Nieruchomości S.A. Operat był uzgadniany z PKP PLK S.A.

Osiedle Krzewna przy ul. Krzewnej w Warszawie

Operat akustyczny wykonany na zlecenie pracowni ES – PRO Mariusz Szpotowicz. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził pomiar natężenia ruchu oraz hałasu zewnętrznego, model hałasu w programie Soundplan oraz obliczenia izolacyjności, zgodnie z normą PN – B-02151-:3:2015.

Olchowy Park, przy ul. Mańkowskiej w Warszawie

Operat akustyczny wykonany na zlecenie pracowni ES-PRO Mariusz Szpotowicz. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził pomiar natężenia ruchu oraz hałasu zewnętrznego, model hałasu w programie Soundplan oraz obliczenia izolacyjności, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015.

YUGO przy ul. Jugosławiańskiej w Warszawie

Operat akustyczny wykonany na zlecenie pracowni OPA Architekci. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził model hałasu dostrojony do mapy akustycznej oraz obliczenia izolacyjności przegród wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015.

Osiedle Złota Oksza przy ul. Zagłoby w Warszawie

Operat akustyczny wykonany na zlecenie pracowni OPA Architekci. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził model hałasu w programie Soundplan na podstawie własnych pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu, jak również obliczenia izolacyjności przegród wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przu ul. Poprzecznej w Witnicy

Operat akustyczny wykonany na zlecenie pracowni OPA Architekci. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził model hałasu w programie Soundplan na podstawie własnych pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu, jak również obliczenia izolacyjności przegród zewnętrznych, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015.

Vis A Vis Wola przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie

Operat akustyczny wykonany na zlecenie Polski Holding Nieruchomości S.A. Operat dotyczył weryfikacji przyjętej w projekcie izolacyjności przegród zewnętrznych. W zakres naszych prac wchodził model hałasu w programie Soundplan na podstawie własnych pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu, jak również obliczenia izolacyjności przegród zewnętrznych, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015, w odniesieniu do wykonanego wcześniej operatu akustycznego.

Nova Ochota przy ul. Równoległej/Szybkiej w Warszawie

Operat wibroakustyczny wykonany na zlecenie Victoria Dom S.A. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych oraz analizy MES budynku w zakresie oddziaływania drgań od ruchu pociągów. W zakres naszych prac wchodził pomiar natężenia ruchu, wibracji gruntu oraz hałasu zewnętrznego w zakresie hałasu kolejowego, lotniczego i drogowego, model hałasu w programie Soundplan oraz obliczenia izolacyjności, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015. Operat był przedmiotem uzgodnień z PKP PLK S.A.

Zespół budynków mieszkaniowych przy ul. Wyspiarskiej w Warszawie

Operat wibroakustyczny wykonany na zlecenie SP Invest sp. z o.o. Operat dotyczył izolacyjności przegród zewnętrznych oraz analizy dynamicznej budynku. W zakres naszych prac wchodził pomiar natężenia ruchu kolejowego oraz hałasu zewnętrznego i drgań gruntu w zakresie hałasu kolejowego, model hałasu w programie Soundplan ,obliczenia izolacyjności, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015 oraz analiza dynamiczna MES budynku.

Analizy akustyczne

Farma fotowoltaiczna w gm. Rzeczenica

Analiza akustyczna oddziaływania farmy fotowoltaicznej w gm Rzeczenica. W naszym zakresie było wykonanie symulacji hałasu środowiskowego w programie Soundplan. Zlecenie wykonano dla firmy Intisun PV 2 sp. z o.o.

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Analiza akustyczna dotycząca projektu przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie. Celem analizy było wykonanie symulacji w programie Soundplan i określenie hałasu propagowanego w środowisku oraz projekt akustyki wnętrza sali konferencyjnej w programie CATT Acoustic.

Budynek Archiwum na terenie TVP S.A.

Analiza oddziaływania na środowisko modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w archiwum w siedzibie TVP S.A. w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17. W zakres naszych prac wchodziło wykonanie modelu hałasu w Soundplanie oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań chroniących przed hałasem. Analizę wykonano na zlecenie firmy Biuro Usług Inżynieryjnych Krzysztof Pajura.

Puławska Tyres przy ul. Puławskiej w Warszawie

Analizę akustyczną projektu budynku mieszkalno usługowego przy ul. Puławskiej w Warszawie wykonano na zlecenie firmy Collective 78 sp. z o.o. W ramach usługi określono moce akustyczne źródeł znajdujących się na zewnątrz oraz wewnątrz budynku i wyznaczono poziomy dźwięku na przylegających terenach korzystając z oprogramowania Soundplan.

Hala produkcyjno – magazynowa w Markach

Analiza akustyczna oddziaływania hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurową w Markach. W naszym zakresie było wykonanie symulacji hałasu środowiskowego w programie Soundplan. Opracowanie wykonano dla dwóch wariantów pracy inwestycji. Analizę wykonano dla pracowni projektowej Punkt Zero Piotr Kuś.

Pomiary akustyczne

Pomiary odbiorowe szkoły nr 400 w Warszawie przy ul. Oś Królewska 25 w Warszawie

Zrobiliśmy badania odbiorowe z zakresu akustyki szkoły podstawowej nr 400 w Warszawie. W zakres prac wchodziły pomiary czasu pogłosu, izolacyjności akustycznej, hałasu środowiskowego oraz hałasu wewnętrznego.

Pomiary w obrębie strefy OOU w Łasku

Wykonaliśmy co najmniej 67 opinii z zakresu akustyki na temat klimatu akustycznego w budynkach mieszkalnych w OOU lotniska w Łasku. W naszym zakresie było wykonanie pomiarów izolacyjności przegród zewnętrznych w stanie obecnym oraz określenie wymaganych zmian w celu uzyskania zgodności z obowiązującymi normami.

Pomiary w siedzibie firmy Mastercare

Wykonane pomiary w siedzibie firmy Master Care w Warszawie miały na celu określenie koniecznych do zastosowania ustrojów akustycznych w celu poprawy akustyki wnętrza w pomieszczeniach open space, sali konferencyjnej oraz gabinetach zarządu.

Pomiary skuteczności ekranu w zajezdni Mobilis

Na podstawie naszego projektu akustycznego powstał ekran, stojący na granicy działki zajezdni autobusowej firmy Mobilis sp. z o.o., przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie. Pomiar miał na celu zweryfikowanie faktycznej skuteczności ekranu in situ po wybudowaniu.

Analizy dynamiczne budynków

Budynek firmy Amsort sp. z o.o. w Jawczycach

Operat wibracyjny projektowanego budynku magazynowego z częścią biurowo – socjalną w Jawczycach wykonano na zlecenie firmy AMSORT sp. z o.o. W ramach zakresu prac wchodziło wykonanie pomiarów drgań gruntu oraz analizy MES budynku. Operat wykonano w ramach uzgodnienia z PKP PLK S.A.

Budynek firmy WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim

W ramach zlecenia dla pracowni Stefan Żółtowski – Architekt wykonaliśmy operat wibracyjny projektu budynku firmy WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim. W zakres prac wchodziły pomiary drgań gruntu oraz analiza MES budynku. Operat został przygotowany w ramach uzgodnień z PKP PLK S.A.

Dane firmy

Falcon Acoustics
Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3
04-394, Warszawa
NIP: PL 821-258-33-29
REGON: 366240440

Adres biura:

Falcon Acoustics
Hubert Jastrzębski

ul. Biskupia 12
04-216 Warszawa